Miejsca Pamięci Narodowej
PAMIĘĆ NARODOWA GROBOWIEC POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH POMNIK LEGIONISTÓW MOGIŁA WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO MOGIŁA DZIECI ZAMOJSZCZYZNY MOGIŁA OFIAR BOMBARDOWANIA LUBLINA MOGIŁA OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO SYMBOLICZNA MOGIŁA KATYŃSKA WOŁYŃ 1943
Lublin, cmentarz na Lipowej - Symboliczna Mogiła Katyńska


Ks. Ryszard Winiarski
KWIECIEŃ

Ezechielowe pole
kości
plutony śmierci
skarg miliony
dolina płaczu
bezradności
głów skrytobójczo
przestrzelonych
tu zstępowali
jak do piekieł
i każdy
stawał się numerem
a przecież każdy
był człowiekiem
każdy mężczyzną
oficerem
jeden był mężem
inny bratem
a inny synem łez
Racheli
Machabeusze
przed swym katem
na baczność śmierci
stać musieli
pochłonął wszystkich
obcy padół
śmiercią przeklętą
i skrywaną
odeszli szybko
i bez śladu
ale w dzień sądu
zmartwychwstaną
i będą żyli
ku przestrodze
nowych pokoleń
zdrajców wrogów
bo chcąc czy nie chcąc
na tej drodze ostatnie
słowo zabrzmi w Bogu

z tomu "Przypowieść zwana życiem" -
- wiersze wybrane,
Wydawnictwo OLECH, Lublin 2012


 


SYMBOLICZNA MOGIŁA KATYŃSKA

znajduje się na terenie cmentarza komunalnego (dawniej wojskowego), w południowo-zachodnim rogu kwatery C. Upamiętnia śmierć dwustu osiemdziesięciu jeden Ofiar Katynia, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. - jeńców obozu Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk oraz aresztantów osadzonych w licznych więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi. Pomordowani byli oficerami Wojska Polskiego, żołnierzami Korpusu Ochrony Pogranicza i Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Policji Państwowej i Straży Więziennej oraz innych służb państwa polskiego. Wszyscy byli osobiście lub rodzinnie związani z Lublinem.


Oto zdjęcia Mogiły
[kliknij w brązowy odnośnik]


W notatce zamieszczonej poniżej zarysowane są okoliczności powstania Mogiły,
krótko opisany jej wygląd oraz zamieszczone nazwiska upamiętnionych Ofiar Katynia.
Czytelnikom zainteresowanym lubelskimi miejscami upamiętnienia zbrodni katyńskiej
pragnę zwrócić uwagę na odróżnienie symbolicznej Mogiły Katyńskiej
od pomnika Ofiar Katynia,
umiejscowionego przy ulicy Głębokiej,
oraz pomnika, który znajduje się na placu przy kościele pw. św. Michała Archanioła.


OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SYMBOLICZNEJ MOGIŁY

Opisując historię powstania Mogiły Katyńskiej należy pamiętać, że mieszkańcy Lublina już od lat powojennych wspominali ofiary mordu katyńskiego, modląc się prywatnie i składając znicze na terenie cmentarza komunalnego w sektorze C. Impulsem dodatkowo ożywiającym te działania stał się artykuł Tadeusza Rucińskiego, zamieszczony wiosną 1989 r. w piśmie „Relacje”. Wyrażony wówczas apel o upamiętnienie Ofiar Katynia został podjęty przez działającą już od 1987 r. Komisję Ochrony Zabytków Cmentarnych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina. Członkowie Komisji podjęli długotrwałe, zakończone sukcesem starania o uzyskanie zgody władz miejskich i wojewódzkich na wzniesienie symbolicznej mogiły w miejscu, gdzie od lat prywatnie upamiętniano ofiary mordu.

W dniu 22. listopada 1989 r. z inicjatywy Komisji Ochrony Zabytków Cmentarnych powołano Komitet Upamiętnienia Ofiar Katynia, którego przewodniczącym został Marek Wyszkowski. Do prac Komitetu aktywnie włączyła się powstająca wówczas w Lublinie Rodzina Katyńska, pozyskując fundusze oraz organizując konkurs na Symboliczną Mogiłę (wyłoniono wówczas projektantów: Lucjana Ociasa i Marka Piątkowskiego).

Wspólnym działaniom Komitetu i Rodziny Katyńskiej sprzyjał fakt, iż w obu komisjach pracowały te same osoby. Przez kilka kolejnych lat fundusze zbierane podczas listopadowej kwesty cmentarnej były dzielone po części na konserwację zabytkowych nagrobków oraz na budowę Mogiły Katyńskiej. Powstawała ona zatem ze składek społecznych oraz wkładu instytucji i przedsiębiorstw. Fundatorzy wymienieni na pamiątkowej tablicy umieszczonej z boku mogiły to: Wojsko Polskie, Fabryka Samochodów w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane oraz Firma „Pate” Witolda Marcewicza.

Pierwszym szczególnie wzruszającym wydarzeniem związanym z budową Symbolicznej Mogiły było wmurowanie urny z ziemią katyńską, które odbyło się dnia 22. kwietnia 1990 r. Druga urna, zawierająca ziemię z dołów śmierci w Miednoje i Piatichatkach (dzielnica Charkowa), została uroczyście wmurowana dnia 14. maja 1993 r. Po kilkunastu dniach, 30. maja, odbyło się poświęcenie Mogiły. Miała ona już wówczas tablice epifanijne z nazwiskami 260 Ofiar Katynia. Jak można przeczytać na stronie internetowej Rodziny Katyńskiej, „uroczystość była niezwykła - była manifestacją odczuć licznie przybyłych mieszkańców i władz Lublina”. Niestety z powodu braku funduszy dalsze prace przy budowie mogiły zostały wstrzymane, a Społeczny Komitet Upamiętniania Ofiar Katynia uległ rozwiązaniu. Budowę pomnika dokończono dopiero po 8-letniej przerwie dzięki staraniom Rodziny Katyńskiej, która pozyskała środki na ostatnie prace. Sfinansowano wówczas mosiężny odlew wizerunku Matki Bożej Katyńskiej, wykonany przez Kazimierza Stasza według linorytu Anny Danuty Staszewskiej. Zostały także wykonane pozostałe tablice z nazwiskami Ofiar Katynia oraz gazowy znicz. Poświęcenie w pełni ukończonej Mogiły Katyńskiej odbyło się 10 listopada 2001 r.

W wigilię Narodowego Święta Niepodległości roku 2012 odbyło się kolejne doniosłe i szczególnie wzruszające wydarzenie - wmurowanie trzeciej urny, zawierającej ziemię z Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni.

W krótkiej historii Mogiły oprócz płynących z głębi serca patriotycznych starań niestety zapisały się również akty wandalizmu. Dnia 31. stycznia 1995 r. uszkodzono 6 mosiężnych tablic inskrypcyjnych podczas próby kradzieży. W 2006 r. nastąpiła kolejna dewastacja i kradzież sześciu tablic epitafijnych. Tablice na szczęście wkrótce odzyskano.

Po tych dwóch aktach wandalizmu konieczny stał się remont Mogiły. Wykonano go jeszcze w roku 2006, wzmacniając okładzinę granitową, stanowiącą podkład tablic pamiątkowych, oraz wymieniając część ceglanych elementów pomnika. W kosztach remontu partycypowali m.in. lubelscy Piłsudczycy. Dary Prezesa Związku Tomasza Dyzmy oraz st. wachmistrza rez. Edmunda Krawczyka licytowane były na łamach „Kuriera Lubelskiego” przez red. Tomasza Staweckiego. Wsparcia finansowego udzielili wówczas Bogdan Grochowski - właściciel lubelskiej Grupy Grovis, Andrzej Gumieniczek – prezes Lubelskiej Fundacji Odnowy Zabytków i Zbigniew Kmicic – prezes zarządu Poleksbud. Jednym z pierwszych, którzy wsparli wówczas renowację pomnika – symbolicznej mogiły, był także lubelski Związek Sybiraków. W imieniu lubelskiego samorządu wsparcia udzielił prezydent Lublina Adam Wasilewski. Pomocy finansowej udzielili również senator Roman Wierzbicki, poseł Jan Łopata oraz lublinianin Waldemar Frąckiewicz.

WYGLĄD MOGIŁY

Symboliczna Mogiła Katyńska ma formę dwuskrzydłowego ołtarza o ramionach ustawionych wobec siebie pod kątem 90 stopni. [kliknij, jeśli chcesz powiększyć zdjęcie]. Część pionowa wykonana jest z ozdobnie otynkowanego muru, który w najwyższej części sięga 4 m. W środkowej części pomnika w murze uformowany jest prześwit w kształcie krzyża, a wewnątrz niego umieszczony jest gazowy znicz. Nad krzyżem znajduje się napis:

1940 KATYŃ

Pod prześwitem, w centralnej części Mogiły, umieszczona jest mosiężna płaskorzeźba, przedstawiająca Matkę Bożą Katyńską. Pod wizerunkiem Maryi znajduje się tablica o treści:


MIEJSCE UPAMIĘTNIANIA
Z LUBELSZCZYZNĄ ZWIĄZANYCH
OFICERÓW I POLICJANTÓW
Z OBOZÓW JENIECKICH
W MIEJSCOWOŚCIACH
KOZIELSK
OSTASZKÓW
STAROBIELSK
ZAMORDOWANYCH
PRZEZ NKWD
W ROSJI SOWIECKIEJ
W 1940 R.


Oba skrzydła pomnika przypominają swym kształtem bramy. Ich owalne wejścia zamknięte są żeliwną kratą, uformowaną w kształt krzyża. W centralnych częściach obu tych krzyży zawieszone są orły w koronie, wykonane z brązu. Powstałe w ten sposób wyobrażenia ukrzyżowanego orła przetykane są żeliwnymi kolcami, rozbiegającymi się promieniście od strony głównego napisu („1940 KATYŃ”).

U podstawy obu skrzydeł Mogiły na granitowych podestach umieszczonych jest szesnaście mosiężnych tablic w kształcie krzyży z nazwiskami Ofiar Katynia. Forma tablic nawiązuje do uproszczonego kształtu krzyża maltańskiego - krzyża cnót rycerskich, wskazując tym samym na wierność, honor, wstrzemięźliwość i przezorność jako przymioty pomordowanych oficerów. Pod tablicami przebiega przez całą długość pomnika napis:

O GRÓB DLA KOŚCI NASZYCH W ZIEMI OJCÓW PROSIMY CIĘ, PANIE! 

NAZWISKA POMORDOWANYCH,

spisywane od wschodniej strony Mogiły:


JÓZEFAT ANDRZEJEWSKI
MICHAŁ ANDRZEJEWSKI
JAN BALCER
FRANCISZEK BARSZCZEWSKI
WŁADYSŁAW BEKSIŃSKI
JAN BERNAT
SZYMON BŁAZIAK
BOLESŁAW BŁAŻEJEWSKI
ZYGMUNT BOGDANOWICZ
JAN BOGUSZEWSKI
TADEUSZ BORKOWSKI
PIOTR BORYSIEWICZ
JÓZEF BUŁAT
JERZY J. BURDZIŃSKI
JÓZEF BYDLIŃSKI
ZDZISŁAW CELMER

LEON BARTNIK
MARIAN CHMIELEWSKI
MATEUSZ CHUDZICKI
FRANCISZEK CHMIELOWIEC
ADAM CIMEK
PAWEŁ CISZEWSKI
HIERONIM CZAJKOWSKI
FELIKS CZARNECKI
STANISŁAW CZERWIŃSKI
CZESŁAW DĄBROWSKI
ZBIGNIEW DĄBROWSKI
KAZIMIERZ DRECKI
KLEMENS DRZEWICKI
ADAM DRZYMULSKI
ALEKSANDER DUBIEL
KAZIMIERZ DUKARSKI
JAN DUNIN-BRZEZIŃSKI

STANISŁAW BŁOŃSKI
PIOTR BORKOWSKI
KAZIMIERZ BRYŁOWSKI
WINCENTY CHMIELIK
ADOLF GŁÓWKA
ADAM A. JANKOWSKI
STANISŁAW KOZŁOWSKI
MATEUSZ KRÓL
CZESŁAW KWIATKOWSKI
JULIAN PIEREWICZ
WŁADYSŁAW PODOLSKI
JAN STALISZEWSKI
ALEKSANDER SZPOTAKOWSKI
JÓZEF SZPURA
JERZY W. WAGNER
WACŁAW WYROSTEK
JANUSZ RZĄDKOWSKI

RAJMUND DURACZ
CEZARY DZIEKOŃSKI
FRANCISZEK ETRYCH
ZBIGNIEW R. FLORKIEWICZ
MICHAŁ J. FRANK
MARCIN GALLE
OTTON GAŁĄZKA
WŁADYSŁAW GODZISZEWSKI
JAN GOGACZ
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI
SZCZEPAN GÓRA
KAZIMIERZ GRABARCZYK
FRANCISZEK GROBELNY
ZYGMUNT GRONOWSKI
WACŁAW HACZYŃSKI
MICHAŁ HAKIEL
ALEKSANDER HEIMBERGER

BOHDAN ANDRONOWSKI
FILIP S. BARTOSZEWSKI
JÓZEF BRATEK
WACŁAW BUCHT
JAN CĘKALSKI
WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI
STANISŁAW DĄBROWSKI
WŁADYSŁAW W. DENISON
WŁODZIMIERZ GAJEWSKI
WŁADYSŁAW JAŚKIEWICZ
MARIAN KALASIEWICZ
JÓZEF KARBOWNIK
WŁADYSŁAW KARMAN
JÓZEF KLARNER
MIECZYSŁAW E. KRAMARZ
JAN M. KOSSOWSKI
ANTONI KOZIŃSKI
WACŁAW J. KUCHARSKI

JÓZEF HENS
JAN HUCZEWSKI
JÓZEF JABŁOŃSKI
JAN JANKOWSKI
ADAM JAROSŁAWSKI
MARIAN JARZĄBKOWSKI
JAN JARZYNA
JÓZEF JAŹWIERSKI
TEODOR JESIPOWICZ
MARIAN JUSZCZAK
JÓZEF KACZMAREK
KAZIMIERZ KALICKI
JÓZEF T. KARWOWSKI
WŁADYSŁAW KISZCZAK
STEFAN KŁOPOTOWSKI
IZYDOR KOBA
RUDOLF KOCHLOEFFEL

JAN K. KOCIUBA
LEONARD KOPIS
HENRYK KOROLKO
EDWARD A. KRAWCZYK
JÓZEF KRAWECKI
STANISŁAW KROGULSKI
JAN H. KRÓLIKOWSKI
ANATOL KRUSZYŃSKI
WIKTOR KRZEWSKI
ZYGMUNT KULCZYCKI
TOMASZ KUŚMIEREK
ALEKSANDER L. KUŹNIEWICZ
BRONISŁAW KWIATKOWSKI
WACŁAW LANCMAŃSKI
ANTONI LASKOWSKI
ANTONI M. LASKOWSKI

STANISŁAW LESZCZYŃSKI
LUDWIK LULEK
JÓZEF Ł. ŁAPINKIEWICZ
FELIKS ŁASZCZ
CELESTYN ŁATWIŃSKI
KAZIMIERZ ŁUKASIEWICZ
KAZIMIERZ ŁUKOMSKI
STANISŁAW MACHOWSKI
FRANCISZEK MACIEJEWSKI
ROMUALD MAJCHROWSKI
STANISŁAW MALCZYŃSKI
ANTONI MAŁECKI
STANISŁAW MARSZAŁEK
ZYGMUNT MARTYNIAK
MICHAŁ MATRAS
JAN T. MAZUR
ANTONI MAZUREK

KAZMIERZ MĄCZYŃSKI
STEFAN MĄCZYŃSKI
JAN MIĄŻEK
KAZIMIERZ MITEK
MARIAN MIŻOŁĘBSKI
MIECZYSŁAW MOŁDA
PIOTR MYŚLIŃSKI
JÓZEF G. NAZAREWICZ
MIKOŁAJ NIEWODSKI
WALENTY NODZYŃSKI
EDMUND NOWAK
JÓZEF NOWAK
WIESŁAW NOWOTARSKI
ADAM ODROWĄŻ-WYSOCKI
ALEKSANDER OKOŃ
JÓZEF OLKO
KAZIMIERZ ORŁOWSKI

STEFAN OSMULSKI
PIOTR OSTROMĘCKI
JÓZEF PAŁKOWSKI
JAN PAPROCKI
WŁADYSŁAW PASTUSZKA
TOMASZ PERCZYŃSKI
FRANCISZEK PENDRAK
JÓZEF P. PIASECKI
ANTONI PIĄTKOWSKI
TADEUSZ PIOTROWSKI
FRANCISZEK PLISEWICZ
MICHAŁ M. POKORA
STANISŁAW POŁCZYŃSKI
ZYGMUNT PRZEWALSKI
LEON POSTAWKA
IGNACY PRĄDZYŃSKI

MACIEJ MOMOT
MIKOŁAJ MALINOWSKI
WŁADYSŁAW MALINOWSKI
STEFAN OLEJNIK
A. BRUNON OLSZEWSKI
ADOLF PIŁAT
WŁADYSŁAW PLEWIK
TADEUSZ SADRZAK
F. SĘDZIMIR SOKOŁOWSKI
ALFRED TURECKI
JAN WAWRO
WŁADYSŁAW WIŚNIEWSKI
JÓZEF WOLIŃSKI
MICHAŁ WORONOWSKI
ADAM ZYŚKO
JAN ZACHARCZUK

ZYGMUNT RADOMSKI
JAN RABSKI
JÓZEF ROBAK
MIECZYSŁAW PRZEWORSKI
IGNACY RUSIAK
BOLESŁAW RYBCZYŃSKI
JÓZEF RYBICKI
JAN SADLICKI
MIKOŁAJ SAKŁAWSKI
PIOTR SALNICKI
ROMAN SALNICKI
ZYGMUNT SALNICKI
MICHAŁ SAWICKI
MIECZYSŁAW SERWINOWSKI
STANISŁAW J. SIECZYŃSKI
WITOLD SIERPIŃSKI
BOGUMIŁ SIKORSKI

MIECZYSŁAW BANDURA
JAKUB CHRZANOWSKI
JAN CZARNAS
ANTONI DWORCZYŃSKI
JAN FILIP
JAN FRANCUZ
STANISŁAW GRUDZIEŃ
JAN IWANICKI
CZESŁAW JĘDREJEK
WINCENTY KARBOWIAK
IGNACY KOWAL
MICHAŁ KOWAL
JAN MILEWSKI
EUGENIUSZ OLESZKIEWICZ
KAROL OPITZ
ADAM RADOMYSKI
ALEKSANDER STARCZUK
RYSZARD WIERZBICKI
ANTONI WRÓBLEWSKI
JÓZEF ŻURAWSKI

TOMASZ SIUDAK
WINCENTY SMOLĄG
BRONISŁAW SKIBNIEWSKI
JÓZEF SKROBISZEWSKI
WŁADYSŁAW SKRZYPCZYK
MIECZYSŁAW SMORAWIŃSKI
WIKTOR SOBIESZCZAŃSKI
MARIAN SOLEWSKI
ANDRZEJ STACHOWICZ
BOLESŁAW STASIECKI
LUCJAN STOKOWSKI
CZESŁAW STRZAŁKOWSKI
TADEUSZ STUPNICKI
WŁADYSŁAW SZCZYPA
WŁADYSŁAW SZOSTAK
JAN SZALAST
JERZY SZCZEPOWSKI

ALEKSANDER TABIDZE
JÓZEF B. ŚWIĘCIŃSKI
KAZIMIERZ SZTOKDRAJER
STANISŁAW TARGOWSKI
ROMUALD TIMME
TADEUSZ TOMASZEWSKI
WŁADYSŁAW TOPOROWSKI
WACŁAW M. TRUCHLIŃSKI
WŁADYSŁAW L. TUREK
JAN WĄSIK
STEFAN F. WĄSOWSKI
HENRYK M. WDÓWKA
JAN WIĘCKOWSKI
TADEUSZ Z. WOJCIECHOWSKI
JAKUB WNUK
WŁADYSŁAW WOJTAL

JAN A. WÓJCIK
ANTONI WROŃSKI
STANISŁAW WOLNIEWICZ
WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ
ZYGMUNT WRĘBIAKOWSKI
JAN J. WRÓBLEWSKI
JAN WUJASTYK
FELIKS WYSOKIŃSKI
ADAM ZABOREK
JAN ZAŁUSKA
LEOPOLD ZATCHEJ
WALERIAN ZATCHEJ
KONSTANTY ZATOŃSKI
WITOLD ZIPSER
LUDWIK ŻUCHOWSKI
JÓZEF ZWOLIŃSKI
HENRYK ŻYCZYŃSKI

 

PAMIĘĆ I MODLITWA

Miejsce, gdzie obecnie znajduje się Symboliczna Mogiła Katyńska, od lat powojennych służyło mieszkańcom Lublina do prywatnego wyrażania modlitewnej pamięci o zamordowanych w Katyniu polskich oficerach. Nie zdołały temu przeszkodzić działania władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które po roku 1956 zabraniały składania tam zniczy i wyrażania pamięci w jakiejkolwiek formie. Odkąd istnieje Symboliczna Mogiła, modlitwa za Ofiary Katynia może przybrać charakter bardziej uroczysty.

Szczególną formą upamiętnienia mordu katyńskiego są obchody rocznicowe, organizowane w Lublinie od lat przez Rodzinę Katyńską przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Fundacji Niepodległości. Uroczystości te objęte są patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin. Lubelskie obchody katyńskie odbywają się w Dniu Pamięci Ofiar Katynia (13. kwietnia) oraz w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę (17. września), przy czym modlitwa przy Symbolicznej Mogile Katyńskiej na cmentarzu komunalnym organizowana jest w Dniu Pamięci Ofiar Katynia oraz w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości (10. listopada). Głównymi elementami obchodów są: Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej (świątyni patronackiej Stowarzyszenia) oraz część patriotyczna, organizowana z zachowaniem ceremoniału wojskowego przy pomniku Ofiar Katynia (ul. Głęboka). Uroczystości odbywają się z udziałem parlamentarzystów, władz województwa i miasta oraz organizacji kombatanckich i kresowych. Uświetniane są także udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego i Policji, orkiestry Garnizonu Lublin i licznych pocztów sztandarowych. 


OBCHODY 78. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć TUTAJ.
Wkrótce w dziale "Aktualności" ukaże się sprawozdanie z przebiegu obchodów.

 


 

OPIEKUNOWIE SYMBOLICZNEJ MOGIŁY KATYŃSKIEJ


- Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Lublin
- Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie
- V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie


 

Okoliczności powstania Symbolicznej Mogiły Katyńskiej
zostały w Dormitorium opisane z wykorzystaniem następujących źródeł:

- informacje pozyskane od Pani Danuty Malon,
pełniącej funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Lublinie,

- opracowanie Stanisława Santarka
pt. „Historia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina” (druk ulotny, Lublin 2013),

- opracowanie Marcina Dąbrowskiego i Leona Popka
pt. „Cmentarz wojenny przy ul. Białej” (druk ulotny, Lublin 1991)
(jest to maszynopis, pozyskany dzięki uprzejmości Pana Kamila Smagacza
z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin),

- strona internetowa Rodziny Katyńskiej w Lublinie.

Czytelnikom zainteresowanym lubelskimi wątkami zbrodni katyńskiej
polecam także stronę internetową historyka Pana Zbigniewa KiełbaIrena Ciesielska-Piech
MEDALIK

Na wojenną tułaczkę
Medalik z Maryją
Częstochowską uchroni
Szczęśliwie powrócisz
Łzy rozstania
Postać w mroku ginie
Jeszcze dojrzeć chciała
Kocham, pisz!
Słowa w sercu drgają
List był jeden
Poczta polowa Tarnopol 15 września ‘39
Zwyciężymy całuję
Dalszy ślad zgubiony
Tęsknota została
Nadzieja ostatnia umiera
Po latach wieść serce przeszyła
Na smoleńskiej ziemi
Morderstwo odkryto!
W głębokich rowach
Ciała w konwulsji skręcone
Generał, żołnierz, mundury zielone
Wyrok jednaki – strzał w tył głowy
Ręce drutem kolczastym związane
Kto zbrodniarzem, a kto katem?
Czarny Czerwonego obwinia
Czerwony czarnego
Ludobójstwo naszych czasów
Pół wieku minęło
Relikwie do kraju
Garść ziemi z mogiły
Strzępy munduru
Orzełek w koronie
I medalik mały
(Blasku nie stracił)
Świadek morderstwa
Prawda zwycięża

Refleksje po filmie „Katyń” Andrzeja Wajdy
Lublin, 8 maja 2008 r.

wiersz z tomu „Nostalgia kresowa”
Polihymnia, Lublin 2009