Ogólne informacje

 

 

ZESPÓŁ CZTERECH CMENTARZY

Najstarsza lubelska nekropolia,
usytuowana między ulicą Lipową, Wiercieńskiego,
Głęboką, Raabego i Ofiar Katynia (dawniej Obrońców Pokoju),
składa się z czterech cmentarzy.
Od strony ulicy Lipowej swoje bramy mają cmentarze wyznaniowe:
rzymskokatolicki, prawosławny i ewangelicki
(ten ostatni dwuczęściowy: stary i nowy).
Od strony ulicy Białej znajduje się brama cmentarza komunalnego
(dawniej wojskowego).

Oto usytuowanie poszczególnych cmentarzy na mapie:

 

Legenda:
KT – Cmentarz Rzymskokatolicki
KM – Cmentarz Komunalny, dawniej Wojskowy
P – Cmentarz Prawosławny
ES – Cmentarz Ewangelicki – część starsza
EN – Cmentarz Ewangelicki – część nowsza

Starą i nową część cmentarza ewangelickiego
rozgranicza alejka dojazdowa do cmentarza prawosławnego,
która jest własnością parafii prawosławnej.
Na alejce od strony starej części cmentarza zbudowana jest ściana kolumbaryjna
(jedno z kilku kolumbariów na tej nekropolii).

 

ŚWIĄTYNIE CMENTARNE

Na terenie nekropolii funkcjonują dwie świątynie chrześcijańskie:
Kościół Rektoralny p.w. Wszystkich Świętych (kaplica katolicka)
i dwukondygnacyjna cerkiew prawosławna
p.w. Świętych Niewiast Niosących Wonności do Grobu Pana oraz św. Proroka Eliasza.
W świątyniach tych regularnie odbywa się liturgia odpowiednich wyznań,
w tym liturgia pogrzebu.
Na cmentarzu komunalnym funkcjonuje dom pogrzebowy,
pierwotnie funkcjonujący jako kaplica do pogrzebów żołnierzy różnych wyznań,
obecnie wykorzystywany głównie do uroczystości świeckich.

 

ADRESY ZARZADCÓW,
WYSZUKIWARKI ZMARŁYCH I SKRÓTY DO MAP:

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI
Kościół Rektoralny p.w. Wszystkich Świętych
ul. Lipowa 16, 20-024 Lublin
Telefon do kancelarii cmentarza: (81) 532 02 15
www.cmentarz.lublin.pl
Mapa sekcyjna całego cmentarza oraz mapy szczegółowe poszczególnych sekcji dostępne są TUTAJ.
Mapę sekcyjną z zaznaczonymi etapami powstania cmentarza można pobrać w [PDF].


Uwaga:
Kancelaria cmentarza katolickiego
obsługuje wyłącznie sprawy związane z pogrzebem
i zarządzaniem cmentarzem katolickim.
Osoby pragnące zamówić Mszę św. odprawianą w kaplicy cmentarnej
w ramach zwykłej liturgii
zapraszane są do zakrystii
w godzinach podanych w harmonogramie liturgii katolickiej
w zakładce „Katolicy” > "Kaplica cmentarna" > "Liturgia", czyli TUTAJ.

 

CMENTARZ PRAWOSŁAWNY
Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin
Telefon do kancelarii parafii: (81) 747 74 38
Bliższe dane kontaktowe do Zarządcy cmentarza na stronie:
www.lublin.cerkiew.pl
w zakładce „o diecezji” – „kancelaria”.
Wyszukiwarka osób pochownych na cmentarzu prawosławnym
dostępna jest TUTAJ.
Mapa cmentarza - kliknij TUTAJ.

 

CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy
ulica Żołnierzy Niepodległej 10
20-078 Lublin
Telefon do kancelarii parafii: (81) 44 210 50
Adres strony internetowej Parafii:
www.lublin.luteranie.pl
Wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzu ewangelickim
dostępna jest TUTAJ.
Pod powyższym adresem wkrótce dostępna będzie mapa cmentarza.

 

CMENTARZ KOMUNALNY, dawniej wojskowy,
wraz ze znajdującym się na jego terenie domem pogrzebowym
jest własnością Gminy Lublin.

Od 1. stycznia 2015 r. administratorem tego cmentarza jest
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Kancelaria, obsługująca lubelskie cmentarze komunalne,
w tym cmentarz przy ul. Białej,
znajduje się przy Drodze Męczenników Majdanka 71
20-325 Lublin
Telefon do kancelarii cmentarza: (81) 744-04-16.

Adres wyszukiwarki osób
pochowanych na lubelskich cmentarzach komunalnych:
www.cmentarze.lublin.eu
Na podanej stronie można zapoznać się
z mapą Cmentarza Komunalnego przy ul. Białej.

 

KOLUMBARIA
Dysponentem nisz jest Regionalne Stowarzyszenie Zwolenników Kremacji
ul. Królewska 17
20-109 Lublin
telefon: (81) 443 79 34
Strona internetowa - kliknij tutaj.

Ewidencją urn oraz prowadzeniem ksiąg zajmuje się Administrator cmentarza.

 

 

PróchniewiczLub.Cmentarz

 

Zabytkowe walory nagrobków nekropolii przy ul. Lipowej i Białej zadecydowały,
iż 29 stycznia 1985 r. została ona wpisana
do rejestru zabytków województwa lubelskiego (nr A/889).

Gromadzeniem środków na ratowanie nagrobków i rzeźb nagrobnych
od roku 1985 zajmuje się Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina
z siedzibą przy ul. Jezuickiej 4.

Przewodniczącym Komitetu
jest Stanisław Santarek, telefon: 506 187 804.

Decyzją Sądu Rejonowego z dnia 14.05.2005 r.
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina
został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
jako Organizacja Pożytku Publicznego
pod nr KRS 0000159001 
i jest uprawniony do otrzymywania 1% odpisu podatku. 

Konto bankowe SKOZL dla darczyńców:
Bank PeKaO SA 04-1240-5497-1111-0000-5001-4129

Historia SKOZL oraz jego statut znajdują się w zakładce
„Nagrobki” – „Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina”.

Niezależnie od działalności SKOZL
prace konserwatorskie prowadzą Zarządcy poszczególnych cmentarzy.

O przeprowadzanej aktualnie rewitalizacji cmentarza prawosławnego
oraz pracach konserwatorskich planowanych na innych częściach nekropolii
wkrótce przeczytać będzie można w dziale "Aktualności"
oraz w dziale: "Nagrobki" - "Rewitalizacje cmentarzy".


 

Szczególną ozdobą przepięknego drzewostanu
nekropolii przy ul. Lipowej i Białej są cztery pomniki przyrody:
dąb czerwony (nr 627 w rejestrze pomników przyrody województwa lubelskiego)
i 3 miłorzęby chińskie dwuklapowe, rosnące przy cmentarzu (nr 626),
o których wkrótce więcej przeczytać będzie można w dziale „Drzewostan”.