Odpowiedzi na najczęstsze pytania
Dormitorium FAQ

 

W jaki sposób można ustalić lokalizacje grobów osób pochowanych na cmentarzach przy ul. Lipowej i ul. Białej?

W przypadku mniejszych cmentarzy wyszukiwarki dostępne są w internecie:
Cmentarz Prawosławny przy ul. Lipowej – kliknij TUTAJ,
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Lipowej – kliknij TUTAJ,
Cmentarz Komunalny (d. wojskowy) przy ul. Białej – kliknij TUTAJ.

Aby ustalić lokalizację grobu osoby pochowanej na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Lipowej należy skontaktować się z Pracownikami kancelarii tego cmentarza.
Adres: ul. Lipowa 16 (budynek naprzeciw głównej bramy katolickiej).
Godziny pracy kancelarii:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8-14.30
- środa: 8-16.
Telefon: (0 81) 532 02 15.
Na oficjalnej stronie tego cmentarza udostępniony jest również formularz kontaktu internetowego – kliknij TUTAJ.
Gdzie dostępne są mapy cmentarzy przy ul. Lipowej i ul. Białej?

Mapy Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej - kliknij TUTAJ.

Mapa Cmentarza Prawosławnego przy ul. Lipowej - kliknij TUTAJ.

Mapa Cmentarza Ewangelicko-Ausburskiego dostępna będzie TUTAJ.

Mapa Cmentarza Komunalnego (d. wojskowego) przy ul. Białej - kliknij TUTAJ.
Dlaczego cmentarz przy ul. Lipowej nazywany jest w Dormitorium „cmentarzami”? Czy to nie jest jeden cmentarz?

Zabytkowa nekropolia w śródmieściu Lublina składa się z czterech sąsiadujących ze sobą cmentarzy. Od strony ul. Lipowej swoje główne bramy mają cmentarze wyznaniowe: rzymskokatolicki, prawosławny i ewangelicko-augsburski. Od strony ul. Białej główną bramę ma cmentarz komunalny (dawniej wojskowy).

Każdy z tych czterech cmentarzy ma innego zarządcę. Oprócz tego dysponentem kolumbariów jest Regionalne Stowarzyszenie Zwolenników Kremacji w Lublinie.

Zarządca autonomicznie decyduje o wszystkich sprawach, których nie reguluje ogólne prawo funeralne. W praktyce załatwienie jakiejkolwiek sprawy związanej z organizacją pogrzebu lub utrzymaniem cmentarza należy zacząć od kontaktu z Zarządcą.
Dane Zarządców (w tym: adresy) podane są w Dormitorium TUTAJ.
Z podstawowymi przepisami polskiego prawa funeralnego można zapoznać się TUTAJ.
Czy w świątyniach cmentarnych: kaplicy katolickiej oraz cerkwi prawosławnej oprócz pogrzebów sprawowane są nabożeństwa codziennego kalendarza liturgicznego?

Pełny porządek nabożeństw w Kościele Rektoralnym pw. Wszystkich Świętych na cmentarzu katolickim podany jest TUTAJ.

O nabożeństwach sprawowanych w cerkwi pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności do grobu Pana oraz św. Proroka Eliasza na cmentarzu prawosławnym przeczytasz, klikając TUTAJ.
Dlaczego nagrobki poddane renowacji tak szybko ciemnieją?

Odpowiedzi udzielił Pan Stanisław Santarek, wieloletni Przewodniczący Społecznego Komitetu odnowy Zabytków Lublina:

"Każdy z nas ma cmentarzu groby swoich bliskich. Staramy się upamiętnić ich nagrobkiem - według naszych możliwości - z marmuru, granitu, piaskowca czy z lastrico. Niezależnie od materiału, z jakiego jest wykonany, przynajmniej raz w roku czyścimy go i konserwujemy. Dlaczego? Bo znajdują się na otwartej przestrzeni narażone na wpływy atmosferyczne, kurz i brud niesiony z wiatrem i osiadający na nich. Starych i opuszczonych nagrobków - zbudowanych z miękkiego kamienia - nikt nie czyści i nie pielęgnuje co roku, a warstwa brudu pokrywa je, co powoduje, że po kilku latach są one szare, pokryte warstwą nalotu. Ale przeprowadzona konserwacja zabezpieczyła kamień przed niszczeniem, utwardziła. Teraz wystarczy tylko oczyścić go, tak jak robimy to z rodzinnymi grobami, a odzyskają wygląd po konserwacji."
Jaka powinna być kolejność osób kroczących w kondukcie na pogrzebie katolickim?

Odpowiedzi udzielił Ksiądz dr Ryszard Podpora, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Biskupiej Archidiecezji Lubelskiej, duszpasterz kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie:

"Kolejność uczestników konduktu katolickiego między świątynią a grobem powinna by następująca:
- osoba niosąca krzyż,
- delegacje, osoby niosące wieńce,
- ksiądz z organistą lub kościelnym,
- pozostali uczestnicy pogrzebu poza najbliższą rodziną,
- pojazd z trumną/urną lub osoby niosące trumnę/urnę,
- najbliższa rodzina.

Jeśli pogrzebowi towarzyszy orkiestra, powinna otwierać kondukt daleko przed krzyżem."
O czym należy pamiętać, wykorzystując flagę państwową podczas ceremonii pogrzebowej?

Zasady wykorzystania flagi państwowej podczas ceremonii pogrzebowej ujęte są w publikacji pt. "Duma i szacunek", opracowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej. Opracowanie określa zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych. Na stronie 12 widnieje odniesienie do pogrzebu:

"W trakcie oficjalnej ceremonii pogrzebowej flagę państwową umieszcza się na trumnie tak, aby kolor biały znajdował się nad sercem zmarłego. Banderę wojenną lub flagę z godłem RP kładzie się w poprzek trumny tak, aby wizerunek Orła znajdował się na wysokości piersi zmarłego. Urnę z prochami zmarłego przewiązuje się biało-czerwoną szarfą.

Na trumnie nakrytej flagą można umieścić jedynie oznaki godności zmarłego - czapkę mundurową czy wstęgę orderową Orderu Wojennego Virtuti Militari lub Orderu Krzyża Wojskowego. Przed złożeniem trumny do grobu flagę należy złożyć. Zwyczajowo przekazuje się ją najbliższym zmarłego."

Cała publikacja dostępna jest na stronie internetowej Biura Bezpieczeństwa Narodowego - kliknij TUTAJ.
W przygotowaniu są odpowiedzi na inne pytania, m.in.:

Czy w kaplicy katolickiej oraz w cerkwi odprawiane są nabożeństwa za zmarłych (poza pogrzebami)?

Jakie znaczenie ma osobiste nawiedzenie grobu bliskiej osoby? Czy modlitwa wstawiennicza odmawiana nad grobem ma większą wartość niż ta sama modlitwa odmawiana w oddaleniu?

Czy należy składać kondolencje?

Co oznaczają skróty na nagrobkach?

Odpowiedzi już wkrótce.W jaki sposób można zadać pytanie na stronie „Dormitorium”?

Zapraszam do skorzystania z adresu mailowego podanego na podstronie Kontakt – kliknij TUTAJ.